AVG

AVG

Avg

Algemene voorwaarden Roelofs Events
Bedankt voor het boeken van een van de optredens vanRoelofsEvents. Wij kijken vol verwachting uit naar uw feest. Om het optreden zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden die leidend en bindend zijn voor beide partijen. Alleen in overleg met Roelofs Events kunt u van de voorwaarden afwijken. Omdat wij voornamelijk veel Sinterklaas activiteiten organiseren zullen de voorwaarden t/m (14) gelden
Algemene voorwaarden
1) Een goede stoel voor Sinterklaas; Voor Sinterklaas vragen we om een rechte stoel. Geen diepe fauteuil of bureaustoel waar hij nooit meer uitkomt of waar de mantel in de wieltjes vast komt te zitten! De stoel mag versierd zijn, maar let erop dat er geen papier of knutselmaterialen worden gebruikt die kleur afgeven! (zoals crêpepapier) 2) Cadeaus; Indien er cadeaus uitgedeeld moeten worden door Sint en Pieten. Dienen alle cadeaus voorzien te zijn van grote getypte naamsticker. Bij het uitdelen is assistentie vanuit het bedrijf aanwezig dat zal meehelpen ter ondersteuning van Sint en Pieten voor een snel en soepel verloop van het uitdelen. Het uitdelen van de cadeaus is van te voren afgesproken met Roelofs Events, mochten Sint en Pieten bij aankomst op locatie hier toch mee geconfronteerd worden zullen zij ter plaatse beoordelen of dit al dan niet in de show past. 3) Het grote boek; Informatie voor het grote boek van de Sint wordt door het bedrijf vooraf in een Word document aangeleverd. Minimaal 7 dagen voor aanvang van het bezoek en voor maximaal 10 kinderen. Wij houden echter van vrolijke en positieve zaken en leggen niet de nadruk op wat iemand allemaal fout heeft gedaan het afgelopen jaar, maar belonen het goede. Bij informatie die te laat of verkeerd wordt aangeboden (zoals in Excel) dan behoudt Roelofs Events het recht deze niet te gebruiken of te vragen om deze om te zetten in een versie in Word. 4) Consumpties; Tijdens het optreden mogen er geen consumpties aangeboden worden aan de kinderen. Gasten die iets eten worden niet gekozen/geweigerd om bij Sint te komen, dit alles in verband met de kostumering van Sint. In de kleedkamer vragen wij voor Sint en Pieten een redelijk aantal consumpties ter beschikking te stellen, voorzien van rietjes. Ook koffie gaat door een rietje. Mocht u iets eetbaars willen aan beiden aan Sint’s zijn team -alvast bedankt daarvoor graag voor de Sint iets in de richting van zacht of vloeibaar voedsel in verband met zijn baard. 5) Kleedkamer en Toilet; Sint en Pieten zullen een half uur voor een optreden bij u op locatie arriveren. Zij hebben dan een kleedkamer nodig met evenveel stoelen als er personen zijn, een tafel en een spiegel. Ook moet er een mogelijkheid zijn tot toiletgebruik. Hou hierbij rekening met het zicht van de kinderen! Plak eventueel de ramen dicht met cadeaupapier om het zicht te ontnemen. Sint en Pieten zullen zich hier vooraf en na het optreden terugtrekken om zich voor te bereiden en op te frissen. Kinderen zijn hier uiteraard niet welkom en de kleedkamer dient niet toegankelijk te zijn voor derden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er vooraf in overleg met Roelofs Events voor een alternatief te worden gekeken. 6) Optreed locatie; Voor het optreden heeft Roelofs Events toegang tot een stroompunt nodig. Roelofs Events stelt het op prijs dat de optreedlocatie versierd is, maar houdt daarbij wel rekening dat er geen laaghangende versiering in het pad hangen waar de Sint langs moet lopen. Als die er wel hangen zal deze weggehaald moeten worden of zal de Sint een andere route moeten nemen naar het podium. Roelofs Events kan dit niet aangerekend worden. 7) Facebook; Op Facebook staan vele foto’s van Sinterklaas en Pieten. Als u enkele foto’s wilt gebruiken voor promotie van uw Sinterklaasfeest voor op flyer, poster ed. dan staat het u vrij deze voor alleen interngebruik te gebruiken. Mocht u het op de website willen zetten dan moet u wel eerst contact opnemen met Roelofs Events. Heeft u na het optreden leuke foto’s wij ontvangen die graag. Dat kan per email: info@roelofsevents.nl 8)Muziek; Roelofs Events hoort graag vooraf Sinterklaasmuziek om het publiek in de stemming te zien komen. 9)Parkeerplaats; De opdrachtgever zorgt dat er een parkeerplaats is en dat er dagpassen zijn en/of de beveiliging op de hoogte is van het team van de Sint. Mochten er in- of uitrijdkaarten nodig zijn, dan graag zorgen dat deze er zijn als de Sint aankomt en geeft dit aan de bestuurder van de auto. Sint moet altijd snel weg kunnen om geen teleurgestelde gezichten te krijgen op de volgende locatie. 10) Strooigoed; Op basis van het door u opgegeven aantal aanwezige kinderen nemen wij strooigoed mee. Dit zal zoveel mogelijk in de handen gegeven worden. Er zal bij aankomst van Sint en Pieten wel een keer gestrooid worden, mocht dit niet gewenst zijn graag vooraf doorgeven aan Roelofs Events. 11) Cadeaus; De cadeaus worden door het bedrijf zelf verzorgt, deze zijn bij voorkeur nog niet aanwezig in de zaal en zeker niet zichtbaar voor de kinderen. Dit komt de aandacht van de kinderen voor het bezoek van Sint en Pieten niet ten goede. Mocht dat wel het geval zijn dek ze dan af met een doek of plaats panelen! Mocht de keuze op panelen vallen dan moet het bedrijf assistentie leveren tijdens het bezoek van de Sint ter onthulling van de cadeaus. Sint zal de cadeaus niet uitdelen, tenzij vooraf anders afgesproken met Roelofs Events. 12) Geen dwang; Het Sinterklaasfeest is een bijzondere en spannende aangelegenheid voor uw gasten. Zeker voor de allerkleinste! Bij een fotoshoot of in het bezoek kan het voorkomen dat een van uw gasten niet bij Sint wil komen zullen wij dat op een professionele manier ombuigen en voor iemand anders kiezen. Sint wil geen gedwongen situaties, dat is voor niemand leuk. Wij willen u daarom verzoeken samen met de Sint deze situaties uit de weg te gaan en samen te zoeken naar een andere oplossing. Sint en Pieten beschikken over een grote kennis van kinderen en hebben voor vele problemen een oplossing, zodat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat. 13) Sint en Pieten in de hoofdrol; Het bezoek verloopt geolied en op een prettige manier als Sint en Pieten de leiding geven aan het gesprek. Sint zal goed geïnformeerd zijn en bereidt elk bezoek zorgvuldig voor. 14) Inzetten van zwarte Pieten van het eigen bedrijf; Roelofs Events wil altijd graag samenwerken met Pieten van het eigen bedrijf. Deze moeten dan wel voldoen aan de standaard van Roelofs Events. Hiermee wordt bedoeld: bruine kleur schmink of overeengekomen is, een heel en goed pietenpak, zwarte schoenen, witte kraag en een fatsoenlijk ogende pruik. 15) Schade aan kleding en props; Schade die voor, tijdens of na het optreden en/of bezoek wordt aangebracht aan de kleding en/of de props van Sint en Pieten door de klant en/of gasten van de klant worden verhaald op de klant. 16) Annulering van de klant; Klant heeft niet het recht om een artiest los te annuleren. a)Bij een annulering worden altijd de gemaakte kosten in rekening gebracht. b) Annulering van 9 tot 3 dagen; Bij een annulering van 9 tot 3 dagen voor de boekingsdatum wordt er door Roelofs Event 50% van het totale factuur bedrag in rekening gebracht. c) Annulering van 3 dagen; Bij een annulering van 3 dagen voor de boekingsdatum brengt Roelofs Events 100% van het factuurbedrag in rekening. d)Annulering van Roelofs Events; Een annulering van Roelofs Events is alleen toegestaan wanneer een acteur ziek is hiermee bedoelen wij geen griep en dit moet worden aangetoond met een schriftelijk bewijs van een arts. Roelofs Events zal dan ten aller tijde zijn best doen een nieuwe acteur te regelen. Mocht dit niet lukken kan Roelofs Events dit niet ten laste worden gelegd.

Details

€ Prijs op aanvraag

Mogen wij uw visitekaartje zijn?

Wilt u graag meer informatie ontvangen of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Offerte aanvragen